Sa oled siin

Ungari

viimati uuendatud: 26.07.2016
 
 


Ungari ja Eesti vahel valitsevad sõbralikud suhted, Ungari on Eestile hea koostööpartner. Riikide suhetes on olulisel kohal hõimusugulus, mis on loonud soodsa pinnase suhete elavdamisele ning on jätkuvalt tähtsal kohal nii omavahelises suhtluses kui ka ühistegevuses teiste soome-ugri rahvaste toetamisel nende püüdlustes identiteedi säilitamiseks ja arendamiseks.

Ungari tunnustas Eesti iseseisvust 24. veebruaril 1921. Oma esimese saadiku Eestisse, Mihály Jungerti määras Ungari 1924. aastal. Aastail 1924-28 resideeris Ungari saadik Tallinnas, 1928. aastal kolis saatkond Helsingisse.

1940. aastal katkenud diplomaatilised sidemed taastati Eesti ja Ungari vahel 2. septembril 1991. Ungari määras oma suursaadiku Eestisse 10. detsembril 1991. Suursaadik resideeris Helsingis. Eesti lähetas Budapesti ajutise asjuri 1999. aasta juulis.

Esimene pärast 1928. aastat taas Eestis resideeriv Ungari suursaadik oli Béla Jávorszky, kes esitas oma volikirja 1999. aasta septembris. Ungari Suursaatkond Eestis oli avatud 1999. aasta 30. septembrist kuni 15. septembrini 2014. Alates samast kuupäevast jätkab Ungari Eesti katmist Helsingist. Suursaadik Kristof Forrrai esitas volikirja president Toomas Hendrik Ilvesele 13. jaanuaril 2015. 2016. aasta suvest alates on Ungari saadik Eestis härra Vince Szalay-Bobrovniczky.

1. augustist, 2016 on Tallinnas taas avatud Ungari vabariigi diplomaatiline esindus Ungari kultuuriinstituudi ruumides Piiskopi 2. Antud diplomaatiline esindus on Ungari Helsinki saatkonna jurisdiktsiooni all (Office of the Embassy of Hungary in Tallinn).

Ungari aukonsulitena Eestis alustasid 1994. aastal tegevust Mall Hellam (Tallinnas) ja Ago Künnap (Tartus). Hr Ago Künnap on oma tegevuse aukonsulina lõpetanud ning praegu on Ungari aukonsuliks Tartus ärimees István Bán.

Eesti Vabariigi kõigi aegade esimene suursaatkond Ungaris alustas tegevust 1999. aastal, kui ajutine asjur Lembit Luht andis Ungari välisministeeriumi Kesk-Euroopa osakonna peadirektorile György Vargale üle oma akrediteerimiskirja.

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi suursaadikud Ungaris on olnud Toivo Tasa (1995-1999) ja Mart Laanemäe (1999-2001), kes resideerisid Viinis. Toivo Tasa oli aastatel 2001-2006 ka esimene alaliselt Budapestis resideeriv Eesti suursaadik, talle järgnes aastatel 2006-2010 Miko Haljas ning 2010-2014 Priit Pallum. Alates 30. septembrist 2014 resideeris P. Pallum Tallinnas. Viinis resideeriv saadik Rein Oidekivi esitas volikirjad Ungari presidendile 2. märtsil 2016.

Eesti aupeakonsul Ungaris on alates 1995. aasta oktoobrist Dr András Bereczki (Budapestis), kes töötab Budapesti ELTE Ülikoolis soome-ugri õppetooli vanemteadurina.

Riigikogus asutatud Ungari sõprusrühma esimees on Mailis Reps ning sõprusrühma kuulub 10 liiget.

Ungari ja Eesti suhetes on olulisel kohal soome-ugri dimensioon. Ungari, Soome ja Eesti vahel toimub pidev koostöö, toetamaks hõimurahvaste püüdlusi oma identiteedi säilitamiseks ning arendamiseks. Soome-ugri rahvaste maailmakongresside sõnavõttudest on olulise teemana kõlama jäänud oma keele ja kultuuri säilitamise vajadus.

Traditsiooniks on muutunud Eesti, Soome ja Ungari Venemaa suursaadikute visiidid hõimualadele, alates 2004. aastast on soome-ugri vabariike külastatud igal aastal.

2010. aastal liitus Ungari NATO Küberkaitse kompetentsikeskusega, panustades keskuse eelarvesse ning saates oma esindaja Tallinnasse.Ungari panustab alates 2015. a Balti riikide õhuturbemissiooni. Ungaril kahest rotatsioonist esimene toimus 2015 ja teine 2017. a (Leedu Šiauliais asuvast lennubaasist).

Visiidid
 

Ungarisse
märts 2016 Välisminister Marina Kaljuranna visiit Budapesti, Vészprem’isse ja Iszkaszentgyörgy’sse, koostöös Tartu LV ja Seto Kultuuri Fondiga
oktoober 2015 Riigikogu esimees Eiki Nestor Budapestis
september 2012 president Toomas Hendrik Ilves soome-ugri rahvaste 6. maailmakongressil Siófokis
oktoober 2009 president Toomas Hendrik Ilves
mai 2009 välisminister Urmas Paet visiidil ning uue saatkonnahoone avamisel
mai 2007 Riigikogu esinaine Ene Ergma
oktoober 2006 president Toomas Hendrik Ilves Ungari 1956. aasta revolutsiooni aastapäeva tähistamisel Budapestis
mai 2005 Riigikogu delegatsioon eesotsas Ene Ergmaga EL riikide parlamentide spiikrite konverentsil Budapestis
juuli 2004 rahandusminister Taavi Veskimägi
aprill 2004 president Arnold Rüütel
veebruar 2004 majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen
veebruar 2004 Riigikogu esinaine Ene Ergma
Eestisse
detsember 2015 välisminister Péter Szijjártó ametlik visiit Eestisse
veebruar 2014 välisminister János Martonyi Põhja- ja Baltimaade ning Visegradi riikide välisministrite kohtumisel Narvas
juuni 2013 president János Áder riigivisiidil
jaanuar 2013 kaitseminister Csaba Hende
juuni 2011 välisminister János Martonyi
juuli 2008 parlamendi spiiker Katalin Szili
juuli 2008 välisminister Kinga Göncz
november 2007 peaminister Ferenc Gyurcsany
märts 2006 president László Sólyom
märts 2005 siseminister Monika Lampert
august 2004 president Ferenc Mádl
jaanuar 2004 kultuuriminister István Hiller

Lepingud


Eesti ja Ungari on sõlminud järgmised lepingud:

  • Reisijate ja kauba rahvusvaheliste maanteevedude korraldamise leping
  • Sõpruse ja koostööaluste leping
  • Kultuuri-ja haridusalase koostöö kokkulepe
  • Terrorismi, ebaseadusliku narkootikumidega kaubitsemise ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise alane koostöökokkulepe
  • Isikute tagasivõtmise kokkulepe ja selle rakendusprotokoll
  • Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise leping
  • Diplomaatiliste ja konsulaaresinduste vastastikust esindamist viisade menetlemisel ja biomeetriliste andmete kogumisel käsitlev kokkulepe

Lisaks on Eesti ja Ungari sõlminud rea ametkondlikke välisleppeid.

 

Majandussuhted
 

Eesti-Ungari kaubavahetus 2010-2015 (miljon eurot)

2015.a 9 kuu andmed näitavad kaubavahetuse kasvu 33.1% võrra, vrd. eelmise aasta sama perioodiga.

Aasta Eksport Import Käive Bilanss
2010 17,3 54,9 72,2 -37,6
2011 26,8 156,7 183,5 -129,9
2012 22,1 163,6 185,7 -141,6
2013 28,0 179,7 207,7 -151,8
2014 37,4 175,3 212,7 -137,9
2015 45,1 212 257,1 -166,9

INVESTEERINGUD
 

  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 30.09.2015
Ungari OI Eestis 3,9 6,1 10,0 11,9 12,0 11,4
Eesti OI Ungaris 0,1 X 0,6 1,0 1,5 2,6

Ungari otseinvesteeringud Eestis on seisuga 30.09.2015 peamiselt töötlevas tööstuses 75% ja hulgi ja jaekaubanduses 11%.

Eesti Äriregistris oli seisuga 02.04.2015. a registreeritud 47 Ungari osalusega ettevõtet.

Eesti otseinvesteeringud on seisuga 30.09.2015 järgmistes sektorites: mäetööstus; hulgi- ja jaekaubandus; info ja side, kinnisvara; kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Koostöö omavalitsuste tasandil
 

Sõprussidemed kohalike omavalitsuste tasandil toimivad juba mitmeid aastaid. Partnerlus- ja koostööleping on sõlmitud järgmiste linnade vahel: Tartu ja Veszprémi, Pärnu ja Siófoki, Tallinn-Nõmme ja Szombathely, Rakvere ja Szolnoki ning Kose valla ja Ócsa linna vahel. Alates 2015 on sõpruslinnad Kõpu ja Iszkaszentgyörgy.

Kultuurisuhted ja hariduskoostöö
 

Kultuuril ja hariduskoostööl on Eesti ja Ungari suhetes alati oluline roll olnud. Alates 1990. aastast tegutseb Eestis Eesti-Ungari Selts. Eestis elavaid ungarlasi ühendab Mihály Munkácsy nimeline Eesti ungarlaste ühing, Tartus tegutseb Ungari Kultuuriselts UKS. Tallinnas paikneb ka Ungari kultuuriesindus, mis alustas oma tegevust septembris 1993, alates 22. veebruarist 2002 tegutseb see Ungari Kultuuriinstituudi nime all. 30. jaanuaril 2004 avas Ungari kultuuriminister István Hiller Tallinnas Toompeal Ungari Instituudi uued ruumid.

Aupeakonsul András Bereczki eestvedamisel käib Budapestis koos Ungari-Eesti selts.

Eesti Instituudi Budapestis avas 1998. aasta veebruaris kultuuriminister Jaak Allik. Tegemist on ühega kahest Eesti kultuuriinstituudist välismaal, teine asub Helsingis. Eesti Instituudi Budapestis esimene juhataja oli Judit Nagy, seejärel Anu Kippasto (1999-2013) ning 2013. aastast alates juhatab instituuti Monika Segesdi. Eesti huviline saab instituudist vajaduse korral nii praktilisi nõuandeid Eestiga tutvumisel kui igakülgselt kultuuriinfot. Kevadeti toimuvad Budapestis instituudi korraldatavad Eesti päevad, mis kestavad üle nädala; näidatakse filme, dokfilme, korraldatakse kontserte, kirjandusüritusi, mõnikord teatrietendusi jne.

Eesti ja Ungari vahetavad ka õppejõude ja üliõpilasi. Eesti keele lektorid töötavad Budapestis, Szombathelys, Szegedis ja Debrecenis, ungari keele lektor Tartu Ülikoolis. Eesti keelt saab täies mahus viieaastase programmina õppida Budapesti ELTE Ülikoolis.

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.