Sa oled siin

Inimõigused

Euroopa Liidu kohus

"Kõik inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neil on mõistus ja südametunnistus ning nende suhtumist üksteisesse peaks kandma vendluse vaim."

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 1 (1948)

Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt –kinnitasid riigid enam kui 60 aasta eest, 1948. aastal vastu võetud Inimõiguste ülddeklaratsioonis. Esimesele rahvusvaheliste inimõigusnormide loomise sammule on järgnenud mitmeid inimõiguskonventsioone, millega on määratletud iga isiku õigused – poliitilised ja kodanikuõigused, majanduslikud, sotsiaalsed ning kultuurilised õigused. Need õigused on jagamatud, võõrandamatud ning universaalsed. Inimõiguste kaitsmine ja edendamine aitab kaasa ülemaailmse rahu ja julgeoleku ning kõigi inimeste vabaduse ja väärikuse tagamise poole püüdlemisele.

Eesti inimõigusalane välispoliitika

Inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid austava väärtuste ruumi laiendamine ning rahvusvahelise õiguse edendamine on üks viiest Eesti välispoliitika prioriteedist. Eesti erilise tähelepanu keskmes on naiste, laste ja põlisrahvaste õiguste kaitse, sest need grupid on tihti haavatavamad kui teised ja satuvad teistest tihemini diskrimineerimise ohvriks. Eesti jaoks on inimõiguste lahutamatu osa ka internetivabadus, sest maailmas on piirkondi, kus väljendusvabadus, sh internetis, on tsenseeritud. Samuti on Eesti prioriteet võitlus karistamatuse vastu, sh toetades Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööd, et ennetada massilisi inimõiguste rikkumisi ja raskete kuritegude toimepanemist. Töötame nende õiguste edendamise nimel rahvusvaheliste organisatsioonide kui kahepoolsete suhete kaudu.

Naiste õigused, naiste võimustamine ja sooline võrdõiguslikkus
Sooaspekti arvestamine konfliktilahenduses (ÜRO JN resolutsioon 1325)
Internetivabadus
Võitlus karistamatuse vastu

Eesti inimõigusalased tegevused maailmas

Eesti liikmeus rahvusvahelistes organisatsioonides ning kahepoolsed suhted on loonud Eestile mitmekülgse võimalustekorvi inimõiguste kaitseks, edendamiseks ja inimõigusrikkumiste adresseerimiseks. Eesti tegeleb inimõigustega aktiivselt Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames, ÜROs, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) ja Euroopa Nõukogus (EN). Oleme traditsiooniliselt aktiivsed mitmetes inimõigustega tegelevates kehamites – Eesti on ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige (2013–15), ÜRO naiste staatuse komisjoni liige (2011–15), ÜRO Lasteorganisatsiooni nõukogu liige (2011–13). Eesti diplomaat Tiina Intelmann oli 2011-2014 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide assamblee president, samuti on Eesti eksperdid mitmete foorumite, komisjonide ja töögruppide liikmed. Eesti teostab inimõigusalaseid prioriteete maailmas kahepoolsete suhete ning arengukoostööprojektide kaudu.

ÜRO IÕN
ÜRO Peaassamblee
Eesti liikmesus
ICC
OSCE
Euroopa Nõukogu
Inimõigused arengukoostöös
Inimõigused Euroopa Liidu välispoliitikas

 

 

Inimõigusalased konventsioonid ja Eesti raportid

Eesti on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) põhiliste inimõiguskonventsioonide osapool ning pühendunud inimõiguste ja põhivabaduste kaitsmisele ning edendamisele nii Eestis, kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide liikmena ja kahepoolsete suhete kaudu.

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonide eriraportööridega
Euroopa Inimõiguste Kohus
Inimõigusalaste konventsioonide täitmine
Eesti UPR
 

 

Avatud valitsemine

Eesti liitus 2012. aastal Avatud Valitsemise Partnerlusega, mille eesmärgiks on edendada kodanikukeskset riigijuhtimist kasutades selleks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi.

Avatud valitsemise deklaratsioon
Avatud Valitsemise Partnerlus

 

Vabatahtlikud lubadused ja kohustused ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 60/251 alusel

 

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.