Valdkondlikud õppe- ja infomaterjalid

Käesolevalt leheküljelt leiate strateegilise kauba kontrolli alaseid infomaterjale.

Allpoolesitatud presentatsioonide kaudu saate informatsiooni, mis asi üldse on strateegilise kauba kontroll, kuidas see mõjutab Teie äri või teaduslikku tegevust, millised on peamised seda tegevusvaldkonda reguleerivad õigusaktid, kuidas määrata oma toote, kauba või tehnoloogia kuulumist strateegilise kauba kontrollnimekirjadesse, millised on strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi protseduurid, kuidas täita erinevaid erilubade, sertifikaatide ja teiste asjassepuutuvate dokumentide taotluse vorme ning kuidas Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli alane seadusandlus võib mõjutada Eesti ettevõtjate ja teadlaste tegevust.

Palume meeles pidada, et seadused on ajas muutuvad. Seetõttu on eksimuste vältimiseks alati soovitav võrrelda käesoleval leheküljel seaduste kohta esitatud informatsiooni õigusaktide viimase, kehtiva versiooniga kas Riigi Teataja või õigusaktide andmebaasi Estlex vahendusel. Täiendavate küsimuste tekkimisel palume kontakteeruda Strateegilise kauba komisjoniga.

Jäta meelde ja levita

del.icio.us del.icio.us Facebook Facebook Google Google Twitter Twitter