Eesti aruanded RV organisatsioonidele konventsioonide täitmise kohta

Piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastane konventsioon
New York 10.12.1984 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - RT II 1994/14-15/44 (eesti keeles, inglise keeles)

 • 06.2013 Piinamisvastase komitee soovitused Eesti viienda aruande kohta inglise keeles
 • 08.2011Eesti viies aruanne piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta inglise keeles
 • 01.2010 Küsimused enne viienda perioodilise aruande piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta esitamist inglise keeles
 • 11.2007 Piinamisvastase komitee soovitused Eesti neljanda aruande kohta
  eesti keeles, inglise keeles
 • 12.2004 Eesti neljas perioodiline aruanne piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmise kohta eesti keeles,
 • inglise keeles
 • 11.2002 Osalisriikide konventsiooni artikli 19 alusel esitatud aruande arutelu: eesti keeles 21. november 2002 inglise keeles
 • 06.2001 Eesti esimene perioodiline aruanne piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni täitmisest eesti keeles, inglise keeles
 •  

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta
New York 18.12.1979 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - (RT II 1995/5-6/31) (eesti keeles, inglise keeles)

 • 08.2007 Naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitused Eesti neljanda aruande kohta eesti keeles ja inglise keeles
 • 11.2006 Eesti neljas perioodiline aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest eesti keeles , inglise keeles
 • 02.2002 Naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitused: eesti keeles , inglise keeles
 • 08.2001 Eesti esimene perioodiline aruanne ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmisest inglise keeles

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt
New York 16.12.1966 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 21. jaanuar 1992 - (RT II 1993/10-11/13) (eesti keeles, inglise keeles)

 • 12.2011 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitee lõppjäreldused Eesti kolmanda aruande kohta eesti keeles ja inglise keeles
 • 08.2011 Vastused kolmanda perioodilise aruande täiendamiseks inglise keeles
 • 12.2010Täiendavad küsimused enne kolmanda perioodilise aruande arutelu inglise keeles
 • 10.2008 Eesti kolmas perioodiline aruanne majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise kohta eesti keeles ja inglise keeles
 • 12.2002 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste komitee lõppjäreldused Eesti esimese aruande kohta  eesti keeles, inglise keeles
 • 10.2001 Eesti majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelise pakti täitmise esimene ja teine perioodiline aruanne inglise keeles

Lapse õiguste konventsioon
New York 20.11.1989 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - (RT II 1996/16/56) (eesti keeles, inglise keeles)

 • 03.2003 Lapse õiguste komitee lõppjäreldused Eesti esimese ja teise aruande kohta inglise keeles, eesti keeles
 • 06.2001 Lapse õiguste konventsiooni täitmise esimene ja teine perioodiline aruanne inglise keeles

Lapse õiguste konventsiooni laste müügi, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitlev fakultatiivprotokoll
New York, 25. mai 2000 – ühinemiskiri deponeeritud 3. august 2004 – jõustus 3. september 2004 - RT II 2004, 23, 94 (eesti keeles, inglise keeles)

 • 03.2010 Lapse õiguste komitee lõppjäreldused Eesti esimese aruande kohta inglise keeles
 • 05.2008 Eesti esimene aruanne lapse õiguste konventsiooni laste müüki, lasteprostitutsiooni ja -pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli täitmise kohta eesti keeles, inglise keeles

Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta
New York 21.12.1965 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 20. november 1991 - RT II 1995/5-6/30 (eesti keeles, inglise keeles)

 • 01.2013 Eesti kümnes ja üheteistkümnes perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmise kohta inglise keeles
 • 08.2010 Rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitee lõppjäreldused: eesti keeles, inglise keeles
 • 04.2009 Eesti kaheksas ja üheksas perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni täitmise kohta:
  eesti keeles, inglise keeles ja vene keeles
 • 08.2006 Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee kokkuvõtvad soovitused Eesti kuuenda ja seitsmenda perioodilise aruande kohta 14.08-15.08.06
  eesti keeles / inglise keeles
 • 11.2004 Eesti kuues ja seitsmes perioodiline aruanne rassilise diskrimineerimise komiteele:
  eesti keeles  ja inglise keeles
 • 08.2002 Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee kokkuvõtvad soovitused Eesti viienda perioodilise aruande kohta inglise keeleseesti keeles
 • 02.2002 Eesti viies perioodiline aruanne ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komiteele inglise keeles
 • 04.2000 Rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee kokkuvõtvad soovitused: Eesti. 19/04/2000 inglise keeles
 • 07.1999 Eesti aruanne ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komiteele inglise keeles

Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioon
Strasbourg 1. veebruar 1995 - Ratifitseeritud 21.11.96 - President kuulutas välja - deponeeritud 6. jaanuar 1997 - jõustus 1. veebruar 1998 - RT II 1996/40/154 (eesti keeles, inglise keeles)

 • 06.2012 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee otsus vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta Eestis eesti keeles ja inglise keeles
 • 09.2011 Eesti kommentaarid Euroopa Nõukogu nõuandekomitee kolmanda arvamuse kohta inglise keeles ja eesti keeles
 • 04.2011 Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee kolmas arvamus (1. aprill 2011) inglise keeles ja eesti keeles
 • 03.2010 Eesti kolmas aruanne Euroopa nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta eesti keeles, inglise keeles
 • 07.2005 Eesti kommentaarid Euroopa Nõukogu nõuandekomitee teise arvamuse kohta inglise keeles, eesti keeles
 • 02.2005 Vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee teine arvamus (24. veebruar 2005) inglise keeles, eesti keeles
 • 06.2004 Eesti teine aruanne Euroopa nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta eesti keeles, inglise keeles
 • 07.2002 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee otsus vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta Eestis inglise keeles, eesti keeles
 • 02.2002 Eesti riigi kommentaarid Euroopa Nõukogu arvamusele vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta Eestis inglise keeles, eesti keeles
 • 09.2001 Rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni nõuandekomitee esimene arvamus Eesti kohta eesti keeles (PDF 132 KB), inglise keeles
 • 12.1999 Eesti aruanne Euroopa Nõukogu vähemusrahvuste kaitse raamkonventsiooni täitmise kohta inglise keeles

Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt
New York 16. detsember 1966 - ühinemiskiri üle antud 21. oktoober 1991 - jõustus 21. jaanuar 1992 - RT II 1993/10-11/11 (eesti keeles, inglise keeles)

 

Jäta meelde ja levita

del.icio.us del.icio.us Facebook Facebook Google Google Twitter Twitter