Arengukoostöö ja humanitaarabi

RSS uudistevoog RSS uudistevoog
Alates 1998. aastast on Eesti riigieelarves ette nähtud vahendid arengu- ja humanitaarabi projektide elluviimiseks. See tähendab, et juba kümnendat aastat on arengukoostöö Eesti välispoliitika lahutamatu osa. Euroopa Liidu liikmesriigina osaleb Eesti aktiivselt ka EL-i arengukoostöö poliitikas. Arengukoostöö büroo e-post: arenguabi@mfa.ee